Event Marketing

Vi har en genuin tro på att använda Event Marketing för att effektivt och slagkraftigt aktivera varumärken, kund/konsument samt försäljningskanal.
Tillsammans med uppdragsgivare utgår vi alltid från det önskade resultatet och effekterna av en aktivering. Helhet och timing anser vi även vara extremt viktigt för att nå önskad och maximal effekt av en aktivering.

Det som dock skiljer oss från liknande byråer är ett djupt rotat fokus på försäljning.  Vi ställer oss alltid frågan; Hur, var och på vilket sätt kan vi utforma och utföra aktiveringen så att även försäljningen skall lyfta? Svaren på dessa frågor gör att vi faktiskt konkret och mätbart kan tala i termer av Return of Investment.

Helhet och timing anser vi även vara extremt viktigt för att nå önskad och maximal effekt av en aktivering. 

 

360 modell

Vad?

Brand Events
Road Shows
Sampling
Aktivering Sponsorskap

Venue Communication

Odengatan 26
811 34 Sandviken
Tel: 070-089 03 83
info@venuecommunication.se

Önskas kontakt

Vi är övertygade om att vi inom ramen för våra affärsområden kan hjälpa er att bli framgångsrika. Är ni lika övertygade, kontakta oss. Om ni inte är lika övertygade, utmana oss.

Mikael Asp
070 089 03 83
mikael@venuecommunication.se 

Emil Östling
076 589 03 83
emil@venuecommunication.se

  • ... och skicka!